Skip to content Skip to footer
Title
Odluka o osnivanju postrojbe civilne zaštite opće namjene Općine Stari Mikanovci
178 downloads
2019, Civilna zaštita, Odluke
Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine Stari Mikanovci za projekt “Izgradnja dječjeg igrališta u naselju Stari Mikanovci“
73 downloads
2019, Odluke
Odluka o osnivanju prava građenja za korist Hrvatske elektroprivrede d.d. Zagreb
67 downloads
2019, Odluke
Odluka o komunalnom doprinosu
66 downloads
2019, Odluke
Odluka o raspisivanju javnog natječaja za dodjelu stipendija za akademsku godinu 2018/19
176 downloads
2019, Natječaji, Odluke, Stipendije
Odluka o izmjenama Odluke o socijalnoj skrbi
67 downloads
2019, Odluke
Odluka o komunalnoj naknadi
87 downloads
2018, Odluke
Odluka o vrijednosti boda
82 downloads
2018, Odluke
Odluke – Savjetovanje s javnošću
432 downloads
2018, Odluke, Savjetovanje
Odluka o mjerama poticaja kupovine i izgradnje nekretnina na području Općine Stari Mikanovci (pročišćeni tekst)
123 downloads
2018, Dokumenti za građane, Odluke
ODLUKA O USVAJANJU GODIŠNJEG IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU PLANA GOSPODARENJA OTPADOM NA PODRUČJU OPĆINE STARI MIKANOVCI ZA 2017. GODINU
104 downloads
2018, Odluke
Odluka o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje otpada odbačenog u okoliš na području Općine Stari Mikanovci
91 downloads
2018, Odluke
Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja Plana gospodarenja otpadom Općine Stari Mikanovci za razdoblje 2018. – 2024. na okoliš
109 downloads
2018, Odluke
Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Stari Mikanovci
128 downloads
2018, Odluke, Statut
Odluka o sufinanciranju nabave udžbenika za osnovnu školu za 2018/2019. godinu
71 downloads
2018, Odluke, Sufinanciranje
ODLUKA o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Stari Mikanovci
145 downloads
2018, Odluke
Odluka o raspisivanju javnog natječaja za dodjelu stipendija za akademsku godinu 2017/18
124 downloads
2018, Odluke, Stipendije
Odluka o imenovanju ravnateljice PU “Vedri dani Stari Mikanovci
65 downloads
2017, Odluke
Skip to content