Skip to content Skip to footer
Title
Popis udjela u vlasništvu poslovnih subjekata članova predstavničkog tijela
47 downloads
Općinsko vijeće, Ostali dokumenti
Mišljenje Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa
74 downloads
Dokumenti za građane, Ostali dokumenti
Dopis općinskog načelnika Povjerenstvu za odlučivanje o sukobu interesa
148 downloads
Dokumenti za građane, Ostali dokumenti, Pristup informacijama
Javni poziv – Popisa stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2021. godine
57 downloads
Dokumenti za građane, Ostali dokumenti
Raspored dolazaka pokretne knjižnice u Općinu (2021. godina)
139 downloads
Dokumenti za građane, Ostali dokumenti
Odluka o prestanku izravnog rada sa strankama
107 downloads
Dokumenti za građane, Odluke, Ostali dokumenti
Bilješke za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2019. godine
101 downloads
Financijska izvješća, Ostali dokumenti
Zapisnik sa sjednice Povjerenstva za ocjenjivanje prijavljenih programa i projekata od strane udruga građana koje djeluju na području Općine Stari Mikanovci
132 downloads
Ostali dokumenti
Odluka Župana Vukovarsko-srijemske županije o proglašenju elementarne nepogode i Obavijest za prijavu štete
218 downloads
2019, Dokumenti za građane, Odluke, Ostali dokumenti
Obavijest o suzbijanju komaraca
109 downloads
2019, Dokumenti za građane, Obavijesti, Ostali dokumenti
Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika
89 downloads
2019, Ostali dokumenti
Bilješke za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2018. godine – BILJEŠKE UZ OBRAZAC “PR-RAS”
101 downloads
2019, Ostali dokumenti
Potvrda prijama godišnjih financijskih izvještaja za 2018. (Državni ured za reviziju)
126 downloads
2019, Financijska izvješća, Ostali dokumenti
PRIJAVA NEPROPISNO ODBAČENOG OTPADA
98 downloads
2018, Dokumenti za građane, Ostali dokumenti
Zaključak o suglasnost za promjenu cijena javne usluge skupljanja i odvoza komunalnog otpada
133 downloads
2018, Ostali dokumenti
Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija
469 downloads
2017, Ostali dokumenti
DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE U POSTUPKU DAVANJA KONCESIJE ZA OBAVLJANJE JAVNE USLUGE prikupljanja, odvoza i zbrinjavanja biorazgradivog i miješanog komunalnog otpada na području Općine Stari Mikanovci
146 downloads
2017, Ostali dokumenti
Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta PU “Vedri dani” Stari Mikanovci
99 downloads
2017, Ostali dokumenti
Izvješće nezavisnog vjećnika
60 downloads
2017, Ostali dokumenti
STRATEGIJA RAZVOJA OPĆINE STARI MIKANOVCI 2016. – 2021. GODINE
98 downloads
2016, Ostali dokumenti
    Skip to content