Kontakt

ADRESA

Školska 1, Stari Mikanovci
Radno vrijeme: 7 do 15 sati (pon-pet)

KONTAKT

Mario Milinković, bacc.ing.el. – Općinski načelnik 099/265-9015
Ivana Batinić, mag.oec. – mag.oec. – Viši referent za računovodstvene i financijske poslove
Danijela Ljubas, mag.iur. – Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela
Marina Vukušić, mag.oec. – Viši referent za financijsko komunalne poslove
Milan Orlović– komunalni djelatnik

Pošaljite nam poruku

E-mail: opcina.stari.mikanovci@gmail.com

Telefon: 210-348, 210-274, 210-349, 210-280
Telefaks: 210-277

Skip to content