Skip to content Skip to footer
Title
Odluka o dodjeli sredstava za sufinanciranje programa i projekata koje provode udruge građana za 2024. godinu
95 downloads
Natječaji, Natječaji za građane, Odluke, Udruge
Odluka o sufinanciranju nabave školskih udžbenika i školskog pribora za učenike srednjih škola
387 downloads
Odluke
Odluka o odobrenju privremenog produženja radnog vremena ugostiteljskih objekata
51 downloads
Odluke
Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za III. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Stari Mikanovc
88 downloads
Odluke
Odluka o socijalnoj skrbi na području Općine Stari Mikanovci
71 downloads
Materijali, Odluke, Općinsko vijeće
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu
87 downloads
Materijali, Odluke, Općinsko vijeće
Javni natječaj za dodjelu poticaja za kupovinu i izgradnju nekretnina na području Općine Stari Mikanovci (Javni natječaj i odluka)
1054 downloads
Materijali, Natječaji, Natječaji za građane, Odluke, Općinsko vijeće
Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za prodaju nekretnine u vlasništvu Općine Stari Mikanovci za izgradnju sunčane elektrane (Odluka, Zapisnik o pregledu i Zapisnik sa otvaranja ponuda)
1305 downloads
Natječaji, Natječaji za poduzetnike, Odluke
Odluka o sufinanciranju nabave školskih udžbenika i školskog pribora za učenike srednjih škola (Odluka i zahtjev)
194 downloads
Odluke
Odluka o mjerilima za naplatu usluge Predškolske ustanove Vedri dani
96 downloads
Dokumenti za građane, Odluke
Odluka o komunalnom redu
94 downloads
Dokumenti za građane, Odluke
Odluka o prodaji nekretnina u vlasništvu Općine Stari Mikanovci
134 downloads
Natječaji, Odluke
Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za prodaju nekretnina
119 downloads
Natječaji, Odluke
Odluka o komunalnim djelatnostima na području Općine Stari Mikanovci
173 downloads
Materijali, Odluke, Općinsko vijeće
Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Stari Mikanovci
108 downloads
Odluke
Odluka o donošenju Provedbenog programa Općine Stari Mikanovci za razdoblje 2021.-2025. godine
138 downloads
Odluke, Programi, Programi 2022
Odluka o sufinanciranju nabave udžbenika, radnih bilježnica i ostalog školskog pribora za školsku 2021/22
268 downloads
Odluke
Odluka o pravu na naknadu, visini i isplati nakade troškova izborne promidžbe na izboru članova Općinskog vijeća Općine Stari Mikanovci
147 downloads
Izbori, Odluke
Odluka o pravu na naknadu, visini i isplati nakade troškova izborne promidžbe na izboru općinskog načelnika Općine Stari Mikanovci
174 downloads
Izbori, Odluke
Odluka o sufinanciranju energetske obnove obiteljskih kuća na području Općine Stari Mikanovci
225 downloads
Dokumenti za građane, Odluke
Skip to content