STARI MIKANOVCI

OPĆINA

Stari Mikanovci su najzapadnija općina u Vukovarsko-srijemskoj županiji. Općina graniči sa Osječko-baranjskom županijom na tri prilaza: Đakovo, Vrbica (Osijek) i Strizivojna (Slavonski Brod).

Na potezu željezničke pruge Zagreb-Vinkovci smjestila su se dva sela općine: Stari Mikanovci i Novi Mikanovci. Kraj Mikanovaca protječu pritoci Bosuta: Biđ i Jošava s Kaznicom. Zemljište na jugu sela Pačare (livade) i Utvaj (pašnjak) zajedno s dijelom koji se zove Kaluđer spada u močvarno tlo. Selo okružuju žitorodna polja, polja šećerne repe i šume: stari i novi Panjik, Gajić, Renovica i Cerik.

Prijava komunalnog nereda

Komunalni nered se može prijaviti na broj telefona 032-210-349

OPĆINA STARI MIKANOVCI

ADRESA

Školska 1, Stari Mikanovci Radno vrijeme: 7 do 15 sati (pon-pet)

KONTAKTIRAJTE NAS

Telefon: 210-348, 210-274, 210-349, 210-280 Telefaks: 210-277 E-mail: opcina.stari.mikanovci@gmail.com

Skip to content