Skip to content Skip to footer
Title
Plan vježbi civilne zaštite na području Općine Stari Mikanovci za 2024. godinu
27 downloads
Civilna zaštita
Plan djelovanja civilne zaštite 2023.
35 downloads
Civilna zaštita, Planovi, Planovi 2023
Odluka o donošenju Plana djelovanja civilne zaštite
41 downloads
Civilna zaštita
Požarna sezona 2023. godina
787 downloads
Aktivnosti zaštite od požara, Civilna zaštita, pozarna2023
Revizija procjene rizika od velikih nesreća Općine Stari Mikanovci
109 downloads
Civilna zaštita, Materijali, Općinsko vijeće
Požarna sezona 2022. godina
1853 downloads
Aktivnosti zaštite od požara, Civilna zaštita, pozarna2022
Odluka o zabrani napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka u Republici Hrvatskoj
179 downloads
Civilna zaštita, Odluke
Odluka o osnivanju postrojbe civilne zaštite opće namjene Općine Stari Mikanovci
177 downloads
2019, Civilna zaštita, Odluke
    Skip to content