Skip to content Skip to footer
Title
Odluka o nerazvstanim cestama na području Općine Stari Mikanovci (Odluka i Obrazac za savjetovanje)
114 downloads
Savjetovanja zatvorena, Savjetovanje, Savjetovanje 2024
Izmjene i dopune Plana savjetovanja sa zainteresiranom javnošću za 2024. godinu
48 downloads
Savjetovanje, Savjetovanje 2024
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2023. godinu
86 downloads
Pristup informacijama, Savjetovanje, Savjetovanje 2023
Plan savjetovanja sa zainteresiranom javnošću Općine Stari Mikanovci za 2024. godinu
73 downloads
Savjetovanja plan, Savjetovanje, Savjetovanje 2024
Izvješće o provednom savjetovanju – Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Općine Stari Mikanovci
48 downloads
Savjetovanja zatvorena, Savjetovanje, Savjetovanje 2023
Izvješće o provedenom savjetovanju Odluke o mjerilima
36 downloads
Savjetovanja zatvorena, Savjetovanje, Savjetovanje 2023
Izvješće o provedenom savjetovanju o prijedlogu Proračuna za 2024
69 downloads
Savjetovanja zatvorena, Savjetovanje, Savjetovanje 2023
Odluka o mjerilima za naplatu usluge Predškolske ustanove Vedri dani Stari Mikanovci od roditelja korisnika usluge
119 downloads
Savjetovanja zatvorena, Savjetovanje, Savjetovanje 2023
III. Izmjene i dopune Plana savjetovanja sa zainteresiranom javnošću
86 downloads
Savjetovanja plan, Savjetovanje
Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Općine Stari Mikanovci
243 downloads
Savjetovanja zatvorena, Savjetovanje, Savjetovanje 2023
Prijedlog Proračuna za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu
487 downloads
Proračun, Proračun 2024, Savjetovanja zatvorena, Savjetovanje
Izvješće o provedenom savjetovanju – Pravilnik o sufinanciranju troškova smještaja u učeničkim domovima
64 downloads
Savjetovanja zatvorena, Savjetovanje, Savjetovanje 2023
Pravilnik o sufinanciranju troškova smještaja učenika srednjihškola u učeničkim domovima
93 downloads
Savjetovanja zatvorena, Savjetovanje, Savjetovanje 2023
Odluka o visini poreznih stopa godisnjeg poreza na dohodak
190 downloads
Savjetovanja zatvorena, Savjetovanje, Savjetovanje 2023
Odluka o lokalnim porezima
83 downloads
Savjetovanja zatvorena, Savjetovanje, Savjetovanje 2023
II. Izmjene i dopune Plana savjetovanja sa zainteresiranom javnošću za 2023. godinu
95 downloads
Savjetovanja plan, Savjetovanje, Savjetovanje 2023
Izvješće o provedenom savjetovanju – Plan razvoja Općine Stari Mikanovci 2021-2027
84 downloads
Savjetovanja zatvorena, Savjetovanje, Savjetovanje 2023
Izvješće o provedenom savjetovanju – Revizija procjene rizika od velikih nesreća Općine Stari Mikanovci
93 downloads
Savjetovanja zatvorena, Savjetovanje, Savjetovanje 2023
Savjetovanje – Revizija procjene rizika od velikih nesreća Općine Stari Mikanovci (Procjena rizika, Prilog A, Obrazloženje i Obrazac sudjelovanja)
1925 downloads
Savjetovanja zatvorena, Savjetovanje, Savjetovanje 2023
Savjetovanje – Plan razvoja Općine Stari Mikanovci 2021. – 2027. (Plan, Obrazloženje i Obrazac sudjelovanja u savjetovanju)
1000 downloads
Savjetovanja zatvorena, Savjetovanje, Savjetovanje 2023
Skip to content