Skip to content Skip to footer
Title
Odluka o nerazvstanim cestama na području Općine Stari Mikanovci (Odluka i Obrazac za savjetovanje)
114 downloads
Savjetovanja zatvorena, Savjetovanje, Savjetovanje 2024
Izvješće o provednom savjetovanju – Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Općine Stari Mikanovci
48 downloads
Savjetovanja zatvorena, Savjetovanje, Savjetovanje 2023
Izvješće o provedenom savjetovanju Odluke o mjerilima
36 downloads
Savjetovanja zatvorena, Savjetovanje, Savjetovanje 2023
Izvješće o provedenom savjetovanju o prijedlogu Proračuna za 2024
69 downloads
Savjetovanja zatvorena, Savjetovanje, Savjetovanje 2023
Odluka o mjerilima za naplatu usluge Predškolske ustanove Vedri dani Stari Mikanovci od roditelja korisnika usluge
119 downloads
Savjetovanja zatvorena, Savjetovanje, Savjetovanje 2023
Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Općine Stari Mikanovci
243 downloads
Savjetovanja zatvorena, Savjetovanje, Savjetovanje 2023
Prijedlog Proračuna za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu
487 downloads
Proračun, Proračun 2024, Savjetovanja zatvorena, Savjetovanje
Izvješće o provedenom savjetovanju – Pravilnik o sufinanciranju troškova smještaja u učeničkim domovima
64 downloads
Savjetovanja zatvorena, Savjetovanje, Savjetovanje 2023
Pravilnik o sufinanciranju troškova smještaja učenika srednjihškola u učeničkim domovima
93 downloads
Savjetovanja zatvorena, Savjetovanje, Savjetovanje 2023
Odluka o visini poreznih stopa godisnjeg poreza na dohodak
190 downloads
Savjetovanja zatvorena, Savjetovanje, Savjetovanje 2023
Odluka o lokalnim porezima
83 downloads
Savjetovanja zatvorena, Savjetovanje, Savjetovanje 2023
Izvješće o provedenom savjetovanju – Plan razvoja Općine Stari Mikanovci 2021-2027
84 downloads
Savjetovanja zatvorena, Savjetovanje, Savjetovanje 2023
Izvješće o provedenom savjetovanju – Revizija procjene rizika od velikih nesreća Općine Stari Mikanovci
93 downloads
Savjetovanja zatvorena, Savjetovanje, Savjetovanje 2023
Savjetovanje – Revizija procjene rizika od velikih nesreća Općine Stari Mikanovci (Procjena rizika, Prilog A, Obrazloženje i Obrazac sudjelovanja)
1926 downloads
Savjetovanja zatvorena, Savjetovanje, Savjetovanje 2023
Savjetovanje – Plan razvoja Općine Stari Mikanovci 2021. – 2027. (Plan, Obrazloženje i Obrazac sudjelovanja u savjetovanju)
1000 downloads
Savjetovanja zatvorena, Savjetovanje, Savjetovanje 2023
Izvješće o provedenom savjetovanju SECAP
70 downloads
Savjetovanja zatvorena, Savjetovanje, Savjetovanje 2023
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2022. godinu
64 downloads
Savjetovanja zatvorena, Savjetovanje, Savjetovanje 2022
Savjetovanje s javnošću: PRAVILNIK o provedbi postupaka jednostavne nabave
135 downloads
Savjetovanja zatvorena, Savjetovanje, Savjetovanje 2022
Izvješće o provedenom savjetovanju: Nacrt prijedloga Pravilnika o sufinanciranju udruga građana koje djeluju na području Općine
112 downloads
Savjetovanja zatvorena, Savjetovanje, Savjetovanje 2022
Izvješće o provedenom savjetovanju: Nacrt prijedloga Proračuna za 2023. godinu sa projekcijama za 2024. i 2025. godinu
752 downloads
Savjetovanja zatvorena, Savjetovanje, Savjetovanje 2022
Skip to content