Skip to content Skip to footer
Title
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2023. godinu
86 downloads
Pristup informacijama, Savjetovanje, Savjetovanje 2023
Izvješće o provednom savjetovanju – Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Općine Stari Mikanovci
48 downloads
Savjetovanja zatvorena, Savjetovanje, Savjetovanje 2023
Izvješće o provedenom savjetovanju Odluke o mjerilima
36 downloads
Savjetovanja zatvorena, Savjetovanje, Savjetovanje 2023
Izvješće o provedenom savjetovanju o prijedlogu Proračuna za 2024
69 downloads
Savjetovanja zatvorena, Savjetovanje, Savjetovanje 2023
Odluka o mjerilima za naplatu usluge Predškolske ustanove Vedri dani Stari Mikanovci od roditelja korisnika usluge
119 downloads
Savjetovanja zatvorena, Savjetovanje, Savjetovanje 2023
Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Općine Stari Mikanovci
243 downloads
Savjetovanja zatvorena, Savjetovanje, Savjetovanje 2023
Izvješće o provedenom savjetovanju – Pravilnik o sufinanciranju troškova smještaja u učeničkim domovima
64 downloads
Savjetovanja zatvorena, Savjetovanje, Savjetovanje 2023
Pravilnik o sufinanciranju troškova smještaja učenika srednjihškola u učeničkim domovima
93 downloads
Savjetovanja zatvorena, Savjetovanje, Savjetovanje 2023
Odluka o visini poreznih stopa godisnjeg poreza na dohodak
190 downloads
Savjetovanja zatvorena, Savjetovanje, Savjetovanje 2023
Odluka o lokalnim porezima
83 downloads
Savjetovanja zatvorena, Savjetovanje, Savjetovanje 2023
II. Izmjene i dopune Plana savjetovanja sa zainteresiranom javnošću za 2023. godinu
95 downloads
Savjetovanja plan, Savjetovanje, Savjetovanje 2023
Izvješće o provedenom savjetovanju – Plan razvoja Općine Stari Mikanovci 2021-2027
84 downloads
Savjetovanja zatvorena, Savjetovanje, Savjetovanje 2023
Izvješće o provedenom savjetovanju – Revizija procjene rizika od velikih nesreća Općine Stari Mikanovci
93 downloads
Savjetovanja zatvorena, Savjetovanje, Savjetovanje 2023
Savjetovanje – Revizija procjene rizika od velikih nesreća Općine Stari Mikanovci (Procjena rizika, Prilog A, Obrazloženje i Obrazac sudjelovanja)
1925 downloads
Savjetovanja zatvorena, Savjetovanje, Savjetovanje 2023
Savjetovanje – Plan razvoja Općine Stari Mikanovci 2021. – 2027. (Plan, Obrazloženje i Obrazac sudjelovanja u savjetovanju)
1000 downloads
Savjetovanja zatvorena, Savjetovanje, Savjetovanje 2023
Izmjene i dopune Plana savjetovanja s javnošću za 2023. godinu
107 downloads
Savjetovanja plan, Savjetovanje, Savjetovanje 2023
Izvješće o provedenom savjetovanju SECAP
70 downloads
Savjetovanja zatvorena, Savjetovanje, Savjetovanje 2023
Savjetovanje: Integrirani akcijski plan za energetski i klimatski održivi razvoj općina Cerna, Stari Mikanovci, Štitar i Gunja
193 downloads
Savjetovanje, Savjetovanje 2023
Plan savjetovanja sa zainteresiranom javnošću Općine Stari Mikanovci za 2023. godinu
226 downloads
Savjetovanja plan, Savjetovanje, Savjetovanje 2023
    Skip to content