Skip to content Skip to footer
Title
III. Izmjene i dopune Prostornog plana Općine Stari Mikanovci
176 downloads
Planovi, Planovi 2023, Prostorni plan, Prostorni plan 2023
Prijedlog plana za javnu raspravu III. Izmjena i dopuna PPUO Stari Mikanovci
1721 downloads
Prostorni plan, Prostorni plan 2023
Zaključak o utvrđivanju prijedloga III. Izmjena i dopuna PPUO Stari Mikanovci za javnu raspravu
111 downloads
Prostorni plan, Prostorni plan 2023
Objava javne rasprave o prijedlogu III. Izmjena i dopuna PPUO Stari Mikanovci
90 downloads
Prostorni plan, Prostorni plan 2023
Grafički dio (DWG i TIFF Image)
173 downloads
2015, Arhiva, Prostorni plan
4. Građevinska područja naselja
243 downloads
2015, Arhiva, Prostorni plan
3. Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora
382 downloads
2015, Arhiva, Prostorni plan
2. Infrastrukturni sustavi
598 downloads
2015, Arhiva, Prostorni plan
1. Korištenje i namjena površina
181 downloads
2015, Arhiva, Prostorni plan
II. Izmjene i dopune Prostornog plana Općine Stari Mikanovci (rujan 2015.)
290 downloads
2015, Arhiva, Prostorni plan
I. Izmjene i dopune Prostornog plana Općine Stari Mikanovci
414 downloads
2008, Arhiva, Prostorni plan
Grafički dio (DWG i TIFF Image)
144 downloads
2008, Arhiva, Prostorni plan
4. Građevinska područja naselja
237 downloads
2008, Arhiva, Prostorni plan
2. Infrastrukturni sustavi
306 downloads
2008, Arhiva, Prostorni plan
1. Korištenje i namjena površina
159 downloads
2008, Arhiva, Prostorni plan
4. Građevinska područja naselja
316 downloads
2005, Arhiva, Prostorni plan
3. Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora
766 downloads
2005, Arhiva, Prostorni plan
2. Infrastrukturni sustavi
983 downloads
2005, Arhiva, Prostorni plan
1. Korištenje i namjena površina
254 downloads
2005, Arhiva, Prostorni plan
Prostorni plan uređenja Općine Stari Mikanovci (travanj 2005.)
452 downloads
2005, Arhiva, Prostorni plan
    Skip to content