Zabrana korištenja dječjih igrališta na području cijele Općine Stari Mikanovci

Zabrana korištenja dječjih igrališta na području cijele Općine Stari Mikanovci

Zbog prevencije i suzbijanja širenja COVID-19 tzv. Corona virusa do daljnjeg se zabranjuje korištenje dječjih igrališta na području cijele Općine Stari Mikanovci.

Općinski načelnik:
Mario Milinković, bacc.ing.el.

Skip to content