WikiPenđer

eu

NAZIV PROJEKTA: WikiPenđer
Naziv korisnika projekta: KUD „Šokadija“ Stari Mikanovci
Naziv partnera projetka: Općina Stari Mikanovci
Razdoblje provedbe: 17. studeni 2021. do 17. studeni 2022. godine
Kontakt osoba: Voditelj projekta – Ivan Klobučar, ivan.klobucar13@gmail.com
Predsjednica KUD-a – Anica Lekić, kud.sokadija@gmail.com
Načelnik Općine Stari Mikanovci – Mario Milinković
Ukupan iznos projekta: 461.055,00 HRK

 

 

Kratki opis projekta:

Dugoročan pozitivan utjecaj rezultata projekta na pripadnike ciljane skupine ogleda se uinovativnom načinu i pristupu kulturi općenito.

WikiPenđer predstavlja digitalni alat koji suzbija socijalno distanciranje i isključenost, djece i mladih do 25 godina, te potiče novi oblik društvenog života u ruralnoj sredini koji je zbog svoje teritorijalne udaljenosti i ograničenja koja proizlaze vezane uz COVID 19 distanciran od kulturnih ustanova i sadržaja.

Digitalizacijom kulturnih i umjetničkih sadržaja putem WikiPenđer-a podići će se razina životnih uvjeta u ruralnoj sredini posebice sa aktivnostima kreiranim na način gdje će ciljna skupina biti kreator i moderator svog lokalnog kulturnog nasljeđa i umjetnosti. Kako se projekt provodi u “online” formi koja omogućava zabilježbu koristeći digitalne mogućnost vremena u kojem živimo dugoročan pozitivan utjecaj disperzirat će se i izvan obuhvata ciljne skupine od 40ero djece i mladih do 25 godina. WikiPenđerom dugoročnost utjecaja osjetit će se i u nadolazećim generacijama kojima će to biti pokretač interesa i motivator za sudjelovanje u kulturi i umjetnosti.
Sve aktivnosti i rezultati projekta biti će dostupni u okruženju djelovanja dok će se putem članstva, Općine Stari Mikanovci, u LAG-u Bosutski niz rezultata diseminirati na širu javnost, područje od 11 JLS koje LAG Bostuski niz obuhvaća. Sve aktivnosti i rezultati projekta biti će dostupni u kruženju djelovanja LAG-a, dok će kroz produžene aktivnosti i umreženost LAG-a, na nacionalnim razinama, diseminacija biti omogućena na cjelokupni teritorij RH.

Ukoliko promatramo održivost i financiranje nakon završetka projekta, predviđeno je održavanje i financiranje implementiranog online sustava aplikacije WikiPenđer kroz redovno poslovanje Općine Stari Mikanovci. Aplikativni alat koristit će se i nakon završetka projekta uz nastojanje njegove buduće nadogradnje za buduće generacije kojima se želi približiti
kulturni i umjetnički sadržaj na interesantan i inovativan način. Primjena stečenog znanja i participativnog iskustva 40ero djece i mladih od 25 godina dugoročno će rezultirati kao poticaj za daljnje razvijanje interesa i sudjelovanja u radu prijavitelja KUD “Šokadija” gdje će omogućavati daljnje generacijsko očuvanje kulturne i umjetničke baštine mikanovačkog kraja
te prijenos stečenog znanja ciljne skupine na druge članove KUD-a “Šokadija”. WikiPenđer predstavlja dugoročni zapis i bazu znanja koja će pružiti socijalno ugroženim skupinama pristup kulturnom i umjetničkom sadržaju bez obzira na spol ili dob te neku drugu podjelu.

Kako se radi o primjeni digitalnih tehnologija i participativne kulture, inovativni model u obliku aplikacije WikiPenđer jednostavan je za multipliciranje na svim razinama u RH zainteresiranim za očuvanje i interaktivan pristup dionicima sa svrhom promocije kulture i
umjetnosti.

Aplikacija je dugoročni alat koji ostaje i koji se može generacijama širit i nadograđivati, nije jednokratnog karaktera gdje vrijeme čini zaborav već predstavlja interaktivan model koji prihvaća prolaznost vremena i prilagođava se uvjetima življenja te ne poznaje teritorijalne ili bilo koje druge barijere.

Ciljevi i očekivani rezultati:

Cilj projekta je educirati 40ero djece i mladih do 25 godina s područja Općine Stari Mikanovci koji će učiti o mikanovačkoj povijesti, kulturi te etnologiji i folkloru i kreirati sadržaj na aplikaciji koja će trajno sačuvati broju materijalnu i nematerijalnu baštinu Mikanovaca.

Ukupan iznos projekta: 461.055,00 HRK
Bespovratna sredstva osigurana su iz Europskog socijalnog fonda u iznosu
391.896,75 HRK i Državnog proračuna Republike Hrvatske u iznosu 9.158,25
HRK.

Razdoblje provedbe: 17. studeni 2021. do 17. studeni 2022. godine
Kontakt osoba: Voditelj projekta – Ivan Klobučar, ivan.klobucar13@gmail.com
Predsjednica KUD-a – Anica Lekić, kud.sokadija@gmail.com
Načelnik Općine Stari Mikanovci – Mario Milinković,
opcina.stari.mikanovci@gmail.com
https://www.facebook.com/WikiPendjer

 

Lenta

Sadržaj objave isključiva je odgovornost KUD-a „Šokadija“ Stari
Mikanovci. Za više i eu fondovima doznajte na esf.hr i strukturnifondovi.hr.

Skip to content