Skip to content Skip to footer

[WikiPenđer] Najava radionice „Tijelovo“ – Etnološka i folkloristička sekcija

Iako je kalendarom radionica trebala biti jučer, ipak ćemo ju održati danas u 18 sati, a radionicu na temu „Tijelovo“ pratite putem sljedećeg linka.

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a055bb5c8f2904824b9629bda1898f287%40thread.tacv2/1652431755932?context=%7b%22Tid%22%3a%2223957f5d-6406-4857-bf1d-a8e9a10ac4a8%22%2c%22Oid%22%3a%2238556dc9-9c63-44fb-b051-cde6a63b0a1f%22%7d

Program današnje radionice pogledajte na sljedećoj slici!


Sadržaj objave isključiva je odgovornost KUD “Šokadija” Stari Mikanovci.
Skip to content