Skip to content Skip to footer

Voditelj Projekta „Wikipenđer“ – Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

Na temelju odredbe članka 20. u vezi s odredbom 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19), a u svezi Oglasa za prijam u radni odnos na određeno vrijeme Općine Stari Mikanovci objavljenog dana 23. studenog 2021. godine na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Povjerenstvo za provedbu natječaja objavljuje

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI

 1. Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u radni odnos na određeno vrijeme na radno mjesto: Voditelj Projekta „Wikipenđer“ koji se provodi u partnerstvu sa Kulturno umjetničkim društvom „Šokadija“ Stari Mikanovci, održalo je dana 06. prosinca 2021. godine sjednicu na
  kojoj je razmotrilo prijave koje su pristigle na Oglas te je utvrdilo da pisanom testiranju mogu pristupiti slijedeći kandidati koji su podnijeli pravodobnu i potpunu prijavu te ispunjavaju formalne uvjete propisane oglasom:
  Ivan Kolobučar,
  Goran Guskić,
  Andreja Grubišić Đuran
 2. Kandidate iz točke 1. poziva se na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti pismenim testiranjem koje će se provesti u prostorijama Općine Stari Mikanovci, Školska 1, 32284 Stari Mikanovci dana: 14. prosinca 2021. godine (utorak) u 09,00 sati
 3. Ostale informacije vezane uz pisano testiranje kao i pravni izvori iz kojih se provodi testiranje navedeni su u Opisu poslova, podacima o plaći, načinu obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata i iz kojeg područja, te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za prethodnu provjeru znanja i sposobnosti koje su objavljene na internet stranici Općine Stari Mikanovci (www.mikanovci.hr) i oglasnoj ploči Općine.
 4. Intervju se provodi samo ukoliko kandidat ostvari najmanje 50% od ukupnog broja bodova na pisanom testiranju. Intervju će se provesti neposredno nakon provedbe pismenog dijela testiranja i ocjene pismenih testova.
 5. Nakon provedenog testiranja i intervjua, Povjerenstvo utvrđuje rang listu prema ukupnom rezultatu ostvarenom na testiranju i intervjuu.

Povjerenstvo za provedbu natječaja

Lenta
Skip to content