Skip to content Skip to footer
Title
Javni natječaj za dodjelu poticaja
89 downloads
2018, Natječaji
Javni natječaj za prikupljanje prijava za ostvarivanje potpora udruga građana koje djeluju na području Općine Stari Mikanovci
99 downloads
2018, Natječaji, Udruge
Odluka o komunalnoj naknadi
87 downloads
2018, Odluke
Odluka o vrijednosti boda
82 downloads
2018, Odluke
Odluke – Savjetovanje s javnošću
432 downloads
2018, Odluke, Savjetovanje
Programi Općine Stari Mikanovci za 2019. godinu
539 downloads
2018, Programi
Proračun Općine Stari Mikanovci za 2019. godinu s projekcijama
703 downloads
2018, Proračun, Proračun 2019
Odluka o mjerama poticaja kupovine i izgradnje nekretnina na području Općine Stari Mikanovci (pročišćeni tekst)
123 downloads
2018, Dokumenti za građane, Odluke
IZVJEŠĆE o provedbi Plana gospodarenja otpadom OPĆINE STARI MIKANOVCI za 2017. godinu
76 downloads
2018, Izvješća
ODLUKA O USVAJANJU GODIŠNJEG IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU PLANA GOSPODARENJA OTPADOM NA PODRUČJU OPĆINE STARI MIKANOVCI ZA 2017. GODINU
104 downloads
2018, Odluke
PRIJAVA NEPROPISNO ODBAČENOG OTPADA
98 downloads
2018, Dokumenti za građane, Ostali dokumenti
Obavijest o provedbi jesenske deratizacije na području Općine Stari Mikanovci
125 downloads
2018, Dokumenti za građane, Obavijesti
Odluka o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje otpada odbačenog u okoliš na području Općine Stari Mikanovci
91 downloads
2018, Odluke
Zaključak o suglasnost za promjenu cijena javne usluge skupljanja i odvoza komunalnog otpada
133 downloads
2018, Ostali dokumenti
Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Stari Mikanovci
195 downloads
2018, Izvješća, Proračun, Proračun 2018
Javni poziv za prikupljanje ponuda za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja groblja u Općini Stari Mikanovci
96 downloads
2018, Natječaji, Pozivi
Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija
469 downloads
2017, Ostali dokumenti
I. Izmjene i dopune proračuna Općine Stari Mikanovci za 2018. godinu
203 downloads
2018, Proračun, Proračun 2018
Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Stari Mikanovci za 2017. godinu
227 downloads
2018, Izvješća, Proračun, Proračun 2017
Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH za Općinu Stari Mikanovci za 2018. godinu
250 downloads
2018, Programi
Skip to content