Skip to content Skip to footer

Natječaj za dodjelu stipendija za akademsku godinu 2020./21.

Temeljem članka 50. Statuta Općine Stari Mikanovci („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije broj 15/13, 6/18 i 4/20), Općinski načelnik Općine Stari Mikanovci donosi

ODLUKU O RASPISIVANJU JAVNOG NATJEČAJA ZA DODJELU STIPENDIJA ZA AKADEMSKU GODINU 2020./21.

Članak 1.

Općina Stari Mikanovci dodjeljivati će stipendije redovitim studentima upisanim na preddiplomski i diplomski sveučilišni odnosno integrirani studij, akademiju ili stručni studij za akademsku godinu 2020./21.

Članak 2.

Pravo na podnošenje zahtjeva za dodjelu stipendije mogu ostvariti studenti pod uvjetom da:

✓ imaju prebivalište na području Općine Stari Mikanovci,

✓ da su upisani na preddiplomski i diplomski sveučilišni odnosno integrirani studij, akademiju ili stručni studij te imaju status redovitog studenta.

Članak 3.

Zahtjev za dodjelu stipendije podnosi se na propisanom obrascu. Zahtjevu za dodjelu stipendije prilaže se:

1. presliku važeće osobne iskaznice,

2. uvjerenje (potvrda) sveučilišta/veleučilišta da je podnositelj zahtjeva (student) redovno upisao prvu ili višu godinu studija odnosno apsolventsku godinu,

3. presliku kartice računa banke na koji će se dodijeljena stipendija isplatiti.

Članak 4.

Zahtjev za dodjelom stipendije može se podnijeti samo jedanput za jednu redovno završenu godinu studija.

Članak 5.

Rok za podnošenje zahtjeva je 15 dana od dana objave natječaja. Zahtjev se podnosi Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Stari Mikanovci svakim radnim danom od 8,00 do 15,00 sati.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave na oglasnoj ploči Općine Stari Mikanovci i službenim internetskim stranicama Općine – www.mikanovci.hr.

Općinski načelnik: Mario Milinković, bacc.ing.el.

Skip to content