Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Program Zaželi faza III

Naziv projekta: „Uključivanje žena u nepovoljnom položaju na tržište rada III“
Prijavitelj: Općina Stari Mikanovci
Korisnik: Općina Stari Mikanovci
Ukupna vrijednost projekta: 1.235.845,00 kn
Odgovorna osoba: Mario Milinković
Koordinator zaposlenih žena: Mario Šipić
Voditelj: Danijela Ljubas
Razdoblje provedbe projekta: kolovoz 2022. – travanj 2023.

Fond: Europski Socijalni Fond
Operativni program: Učinkoviti ljudski potencijali 2014.–2020.
Tip natječaja: Otvoreni (trajni) poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)
Nadležna tijela: Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike
Partneri: Hrvatski zavod za zapošljavanje – Područni ured Vinkovci i Centar za socijalnu skrb Vinkovci
Područje: Zapošljavanje, socijalno uključivanje starijih osoba

Ciljevi i očekivani rezultati

Poziv „Zaželi – program zapošljavanja žena – faza III“ (UP.02.1.1.16) predstavlja nastavak financiranja aktivnosti zapošljavanja teže zapošljivih žena na poslovima pružanja potpore i podrške za starije i/ili nemoćne osobe, aktivnosti koje su se kroz dosadašnju provedbu pokazale vrlo uspješnima i nenadomjestivima u lokalnim zajednicama.

Ova operacija ima za cilj uključivanje teže zapošljivih / ranjivih skupina žena na tržište rada, što ujedno podrazumijeva borbu protiv siromaštva i smanjenje nezaposlenosti te prevenciju prerane institucionalizacije i poboljšavanje kvalitete života krajnjih korisnika operacije, osoba u starijoj životnoj dobi i/ili nemoćnih osoba pružajući im podršku u svakodnevnom životu, posebice onih koji žive u teško dostupnim i slabije naseljenim mjestima. Izniman interes za ove aktivnosti pokazuje da su jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave te neprofitne organizacije prepoznale u kojoj mjeri korištenje sredstava iz EU fondova može potaknuti i ubrzati razvoj pojedinih lokalnih sredina. Žene svojim radom doprinose boljitku lokalnih zajednica, a istovremeno se krajnjim korisnicima – starijim i/ili nemoćnim osobama omogućava njima nemjerljiv osjećaj brige i skrbi. Poziv se provodi u okviru Specifičnog cilja 9.i.1 Borba protiv siromaštva i socijalne isključenosti kroz promociju integracije na tržište rada i socijalne integracije ranjivih skupina, i borba protiv svih oblika diskriminacije. Prihvatljivi prijavitelji su jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i neprofitne organizacije. Prihvatljivi partneri koji su ujedno i obvezni partneri na projektu su područni ured ili područna služba Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Centar za socijalnu skrb. Ostali partneri na projektu mogu biti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, neprofitna organizacija, ustanova koja ima registriranu djelatnost pružanja usluga starijim i/ili nemoćnim osobama. Najmanji iznos zatraženih bespovratnih sredstava po projektnom prijedlogu može iznositi 400.000,00 HRK, a najviši iznos zatraženih bespovratnih sredstava može iznositi 1.500.000,00 HRK. Udio financiranja po pojedinom projektu iznosi 100% prihvatljivih troškova, tj. prijavitelji/partneri nisu dužni osigurati sufinanciranje projekata iz vlastitih sredstava. Kao i u prethodne dvije faze, područne službe i uredi Hrvatskog zavoda za zapošljavanje sudjeluju u okviru ovog Poziva kao obvezni partneri čija je zadaća da osiguravaju da su sudionice u projektnim aktivnostima pripadnice ciljane skupine te su u obvezi osigurati i dokaze o istome (samo u pogledu statusa nezaposlenosti i obrazovnog statusa).

Projektom je zaposleno 25 žena sa područja Starih i Novih Mikanovaca, koje će se skrbiti za najmanje 150 korisnika, uz dostavu mjesečnih paketa za 6 korisnika svaki mjesec. U sklopu promidžbe i vidljivosti projektu nabavljeni su promotivni materijali, održana je uvodna konferencija, biti će objavljena dva novinska članka o projektu, a na kraju će se održati i završna konferencija.

Opis poslova zaposlenih žena:
  1. Pomoć u dostavi namirnica,
  2. Pomoć u pripremi obroka u kućanstvima korisnika,
  3. Pomoć u održavanju čistoće stambenog prostora,
  4. Pomoć pri oblačenju i svlačenju,
  5. Briga o higijeni i osobnom izgledu,
  6. Pomoć u socijalnoj interakciji,
  7. Pružanje psihosocijalne podrške korisnicima kroz razgovore,
  8. Dostava lijekova, plaćanje računa, dostava pomagala i sl.
  9. Pratnja i pomoć u različitim socijalnim aktivnostima,
lenta

Sadržaj isključiva je odgovornost Općine Stari Mikanovci

Skip to content