Skip to content Skip to footer

REZULTATI IZBORA ZA ČLANICE/ČLANOVE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE STARI MIKANOVCI

 

REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINA STARI MIKANOVCI
OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO
OPĆINE STARI MIKANOVCI
KLASA: 013-03/09-01/01
URBROJ: 2188-11-09-01-11
Stari Mikanovci, 18. 05. 2009.

Temeljem članka 53. stavka 1.podstavka 6. Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne ) samouprave («Narodne novine» RH broj 44/05 – pročišćeni tekst i 109/07., dalje: Zakon) Općinsko izborno povjerenstvo Općine Stari Mikanovci sastavilo je i objavljuje

REZULTATE IZBORA ZA ČLANICE/ČLANOVE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE STARI MIKANOVCI

I Od ukupno 2688 birača upisanih u popis birača glasovalo je 1640 birača, odnosno
61,01 %.

II Od ukupno važećih 1.602 listića (97,68 %) pojedine kandidacijske liste dobile su
slijedeći broj glasova:

Naziv liste:
HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ
HRVATSKA SELJAČKA STRANKA – HSS
HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA – HSU – 690 glasova (43,07 %)

Naziv liste:
HRVATSKA NARODNA STRANKA – LIBERALNI DEMOKRATI – HNS – 513 glasova (32,02 %)

Naziv liste:
HRVATSKA STRANKA PRAVA – HSP – 178 (11,11 %)

Naziv liste:
HRVATSKI DEMOKRATSKI SAVEZ SLAVONIJE I BARANJE – HDSSB – 60 glasova (3,75 %)

Naziv liste: SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE – SDP
HRVATSKO SOCIJALNO LIBERALNA STRANKA – HSLS – 161 glasova (10,05 %)

III Nevažećih glasačkih listića bilo je 38 ili 2,32 %.

IV Temeljem članka 27. Zakona pojedine kandidacijske liste dobile su slijedeći broj
mjesta u Općinskom vijeću Općine Stari Mikanovci:

HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ
HRVATSKA SELJAČKA STRANKA – HSS
HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA – HS – 6 mjesta

HRVATSKA NARODNA STRANKA – LIBERALNI DEMOKRATI – HNS – 5 mjesta

HRVATSKA STRANKA PRAVA – HSP – 1 mjesto

SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE – SDP
HRVATSKO SOCIJALNO LIBERALNA STRANKA – 1 mjesto

V Temeljem članka 53. Zakona utvrđuju se imena i prezimena kandidata sa svake
kandidacijske liste koji su izabrani za članove Općinskog vijeća Općine Stari Mikanovci
kako slijedi:
1. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ
HRVATSKA SELJAČKA STRANKA – HSS
HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA – HS
6 mjesta
1. TADIJA ORLOVIĆ
2. IVAN KONJAREVIĆ
3. JELKA CINDRIĆ
4. IVAN ŽGELA
5. ZVONIMIR JELIĆ
6. ZDRAVKO BOŽIĆ

2. HRVATSKA NARODNA STRANKA –
LIBERALNI DEMOKRATI – HNS
5 mjesta
1. ŽELJKO ĐEREK
2. ŽELJKO ŠIPIĆ
3. PERO ŽGELA
4. PETAR KAMPIĆ
5. KATICA ŠIPIĆ

3.HRVATSKA STRANKA PRAVa – HSP
1 mjesto
1. IVAN GAŠPAR

4. SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE – SDP
HRVATSKO SOCIJALNO LIBERALNA STRANKA – HSLS
1 mjesto
1. MATO KIRCHBAUER

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA OPĆINE STARI MIKANOVCI: Ivan Begonja

Skip to content