Skip to content Skip to footer

Pripravite put Gospodinu

Još jedna lijepa slika u mikanovačkom centru. U parku ispred Doma kulture napravljene su Jaslice, koje se svojim prirodnim materijalom u potpunosti uklapaju u park i okolinu. Napravljene su od drveta u veličini ljudi i staje. Tri kralja, Josip, Marija i Isus nama daju snagu u život i čvrstu vjeru u mir, ljubav i dobro.

Budimo ovih dana u pripravi i očekivanju Spasitelja:  NAŠ PUT ISTINA I ŽIVOT.
Čitajmo Bibliju i slijedimi  put istine, ljubavi,mira i dobrote.

Skip to content