Skip to content Skip to footer

Recikliranje građevinskog otpada

U dvorište ciglane u St. Mikanovcima dovozi se već nekoliko godina građevinski otpad. Ovih dana pristupilo se recikliranju istog. Drobilica drobi i odvaja željezo od ostalog  otpada. Tako će se reciklirati cijela deponija i usitnjenim materijalom nasipavati lenije na podrućju Općine St. Mikanovci. Procjenjuje se da će usitnjenog materijala biti oko 1300 kubičnih metara.

Skip to content