Skip to content Skip to footer

Rang lista Natječaja za Pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Stari Mikanovci

Povjerenstvo za provedbu Natječaja za imenovanje pročelnika/ice Jedinstvenog upravnog odjela Općine Stari Mikanovci (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo), imenovano je temeljem Rješenja o imenovanju Povjerenstva za provedbu Natječaja za imenovanje pročelnika/ice Jedinstvenog upravnog odjela Općine Stari Mikanovci, KLASA: 110-03/19-
01/11, URBROJ: 2188/11-01-19-3 od 20. prosinca 2019. godine, koje je donio općinski načelnik Općine Stari Mikanovci, u sastavu:

1. Hrvoje Šutalo – za predsjednika
2. Domagoj Stolnik- za člana
3. Marina Vukušić – za člana.

DONOSI RANG-LISTU TESTIRANJA KANDIDATA:

1. Danijela Ljubas,

Pismeni dio – testiranje 9/10
Usmeni dio – intervju 9/10

UKUPNO: 18/20.

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU NATJEČAJA

Skip to content