Skip to content Skip to footer

Radnice Programa Zaželi završile osposobljavanje za gerontodomaćicu

Dana 3. lipnja u Tehničkom učilištu Vinkovci našim polaznicama izdana su Uvjerenja o osposobljavanju. Praktični dio programa zaposlenice su obavljale u Domu za starije i nemoćne – Sv. Ante u Novim Mikanovcima. Svrha ovog osposobljavanja je bila omogućiti ženama lakši pristup tržištu rada i pronalasku trajnog zaposlenja. Na taj se način osigurava ispunjenje ciljeva i održivosti projekta i nakon njegova završetka.

Program osposobljavanja obavljao se za 12 žena od 4. veljače 2019. do 3. lipnja 2019. godine u trajanju od 160 sati.

Više na web stranici Projekta.

Skip to content