Prostorni plan uređenja Općine Stari Mikanovci

PROSTORNI PLAN UREĐENJA OPĆINE STARI MIKANOVCI

(travanj 2005.)

Naslovnica | SadržajOredbe za provođenjeObrazloženje

  • Grafički dio 

1. Korištenje i namjena površina

2. Infrastrukturni sustavi

2.1.Prometna infrastruktura | 2.2. Pošta i telekomunikacije | 2.3. Elektroenergetska mreža | 2.4. Plinska infeastrukturna mreža | 2.5. Vodoopskrbna mreža | 2. 6. Odvodnja otpadnih voda i uređenje vodotoka i voda

3. Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora 

3.1. Područja posebnih uvjeta korištenja i ograničenja u korištenju | 3.2. Vodno gospodarstvo | 3.3. Područja primjene planskih mjera zaštite

4. Građevinska područja naselja

I. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA OPĆINE STARI MIKANOVCI

(travanj 2008.)

Naslovnica | Sadržaj | Obrazloženje | Odluka

1. Korištenje i namjena površina

2. Infrastrukturni sustavi

2.3. Elektroenergetska mreža | 2.5. Vodoopskrbna mreža | 2. 6. Odvodnja otpadnih voda i uređenje vodotoka i voda

4. Građevinska područja naselja

Grafički dio (DWG i TIFF Image) možete preuzeti na poveznici (RAR datoreka 11,11 MB)

II. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA OPĆINE STARI MIKANOVCI

(rujan 2015.)

Naslovnica | Obrazloženje | Odredbe za provođenje

  • Grafički dio (pdf)

1. Korištenje i namjena površina

2. Infrastrukturni sustavi

2.1.Prometna infrastruktura | 2.2. Pošta i telekomunikacije | 2.3. Elektroenergetska mreža | 2.4. Plinska infeastrukturna mreža | 2.5. Vodoopskrbna mreža | 2. 6. Odvodnja otpadnih voda i uređenje vodotoka i voda

3. Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora 

3.1. Područja posebnih uvjeta korištenja i ograničenja u korištenju | 3.2. Vodno gospodarstvo | 3.3. Područja primjene planskih mjera zaštite

4. Građevinska područja naselja

Grafički dio (DWG i TIFF Image) možete preuzeti na poveznici (RAR datoreka 10,66 MB)

Skip to content