Projekt Zaželi: Javni poziv za prijam u radni odnos

Na temelju Odluke Ministarstva rada i mirovinskog sustava o financiranju projekta “Zaželi – Program zapošljavanja žena”, KLASA: 910-04/17-07/10, URBROJ: 524-06-03-01/2-17-99 od 11. prosinca 2017.godine i Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014.-2020. UP.02.1.1.05.0071 – Zaželi – Program zapošljavanja žena, KLASA: 910-04/17-07/95, URBROJ: 524-06-03-01/2-17-1 od 8. siječnja 2017. godine, te članka 50. Statuta Općine Stari Mikanovci ( „Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije broj 15/13 i 6/18), Općinski načelnik Općine Stari Mikanovci objavljuje

JAVNI POZIV ZA PRIJAM U RADNI ODNOS NA ODREĐENO VRIJEME

U Općinu Stari Mikanovci, na radno mjesto :
1. RADNICA ZA POMOĆ U KUĆI U PROJEKTU „ZAPOŠLJAVANJE ŽENA U NEPOVOLJNOM POLOŽAJU NA PODRUČJU OPĆINE STARI MIKANOVCI“ – 2 izvršiteljice

Kandidatkinje moraju ispunjavati uvjete za prijem u radni odnos, a to su :

a) punoljetnost
b) hrvatsko državljanstvo
c) najviše završena srednja škola
d) da se vode u evidenciji nezaposlenih HZZ-a

S posebnim naglaskom na :
– starije od 50 godina
– žene s invaliditetom
– žrtve trgovanja ljudima
– žrtve obiteljskog nasilja
– azilantice
– mlade žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl.,
– liječene ovisnice o drogama
– povratnice s odsluženja zatvorske kazne, pripadnice romske nacionalne manjine
– beskućnice

Opis poslova:

• dostava namirnica
• održavanje čistoće stambenog prostora
• pranje i glačanje rublja
• ostale usluge u kući i okućnici
• pomoć pri oblačenju i svlačenju
• briga o higijeni i osobnom izgledu
• pomoć u socijalnoj integraciji
• posredovanje u ostvarivanju raznih prava (dostava lijekova, plaćanje računa, dostava pomagala i sl.)
• pružanje psihosocijalne podrške korisnicima kroz razgovore i druženje
• pratnja i pomoć u različitim socijalnim aktivnostima
• i druge poslove vezane uz skrb starijih osoba.

Uz prijavu kandidatkinje trebaju priložiti:

1. Dokaz o završenoj školi
2. Preslika osobne iskaznice
3. Potvrda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o razdoblju neprekidne nezaposlenosti
4. Ispis staža iz E-knjižice Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
Trajanje radnog odnosa – 12 mjeseci

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom pozivu. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog poziva, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni poziv.

Pisane prijave podnose se na adresu: Općina Stari Mikanovci, Školska 1, 32 284 Stari Mikanovci s naznakom: „Za javni poziv – radnica u kući u Projektu „Zaželi“ u roku 8 dana od dana objave oglasa na oglasnim stranicama HZZ-a.

Kandidatkinje će biti obaviještene o rezultatima u zakonskom roku.

OPĆINSKI NAČELNIK:

Mario Milinković, bacc.in.el.

Download: Javni poziv- Program Zaželi II.

Skip to content