Proglašenje prirodne nepogode – suše

Proglašenje prirodne nepogode – suše

Zbog velikih materijalnih šteta na poljoprivredi nastalih od 1. lipnja 2022. godine do 31. kolovoza 2022. godine kao posljedica ekstremno visokih temperature i suše, Župan Vukovarsko-srijemske županije dana 6. rujna 2022. godine donio je Odluku o proglašenju elementarne nepogode od suše za područje Vukovarsko-srijemske županije.

Općina Stari Mikanovci će početi zaprimati zahtjeve za prijavu šteta od 07.
rujna 2022. do zaključno 14. rujna 2022. godine svaki radni dan u vremenu od 7:00 – 15:00 sati u prostorijama Općine.

Za prijavu potrebna je sljedeća dokumentacija:
– Ispunjen obrazac PN,
– Ispunjen obrazac Privole,
– Ispunjen obrazac Izjave,
– Preslika osobne iskaznice,
– OIB,
– IBAN račun,
– dokaz o prijavi potpore za 2022. godinu APPRRR-u – preslika lista A i
B Zahtjeva za potporu,
– Po potrebi i dodatnu dokumentaciju (fotografije i sl.)

Općina Stari Mikanovci


Na priloženoj poveznici preuzmite dokumente:

  • Odluka o proglašenju prirodne nepogode suše
  • Obavijest o podnošenju prijave štete od prirodne nepogode
  • Izjava
  • Obrazac prijave štete
  • Privola

PREUZMANJE DOKUMENTA:

Skip to content