Skip to content Skip to footer

Preporuke za unaprjeđenje kvalitete života mladih na ruralnim područjima LAG-a Bosutski niz

LAG Bosutski niz je početkom lipnja 2023. godine započeo je s provedbom projekta “Društvena (NE) jednakost” s ciljem uključivanja mladih s područja LAG-a Bosutski niz u procese donošenja odluka, s naglaskom na teže dostupne mlade u manjim i ruralnim sredinama, kroz definiranje Preporuka za unaprjeđenje kvalitete života mladih na ruralnim područjima LAG-a Bosutski niz, te kroz strukturirane dijaloge između mladih i predstavnika lokalnih donositelja odluka.

Glavni cilj projekta bio je podići razinu kvalitete društvenog života mladih i socijalne uključenosti na području 11 JLS LAG-a Bosutski niz, s naglaskom na teže dostupne

mlade u manjim i ruralnim sredinama, te omogućiti kvalitetnije provođenje slobodnog vremena, uključujući fizičku i socijalnu uključenost.

U tu svrhu provedeno je istraživanje među mladima (220 mladih s područja LAG-a Bosutski niz u dobi od 13 do 30 godina), te je analiza poslužila kao temelj kroz strukturirani dijalog i razmjenu informacija između mladih i lokalnih donositelja odluka, što je u konačnici rezultiralo kreiranjem Preporuka za unaprjeđenje kvalitete života mladih na ruralnim područjima LAG-a Bosutski niz.

Dokument “Preporuke za unaprjeđenje kvalitete života mladih na ruralnim područjima LAG-a Bosutski niz” dostupan je na poveznici Preporuke za unaprjeđenje kvalitete života mladih na ruralnim područjima LAG-a Bosutski niz by LAG Bosutski niz – Issuu

Projekt „Društvena (NE) jednakost“, financiran je sredstvima EU kroz program Erasmus+., Ključnu aktivnost 1 u području mladih, (KA154) – Aktivnosti sudjelovanja mladih.

Preporuke za unaprjeđenje kvalitete života mladih na ruralnim područjima LAG-a Bosutski niz

pr2
Skip to content