Skip to content Skip to footer

Poziv za sjednicu Općinskog vijeća

Temeljem članka 47. stavka 1. Poslovnika o radu Općinskog vijeća sazivam 22. sjednicu Općinskog vijeća Općine Stari Mikanovci za srijedu 04. ožujka 2020. godine.
Sjednica će se održati u općinskoj vijećnici s početkom u 19,00 sati.

Za sjednicu predlažem sljedeći Dnevni red:

1. Usvajanje zapisnika s dvadesetprve sjednice Općinskog vijeća
2. Izvješće o radu PU Vedri dani
3. Prijedlog Odluke o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Stari Mikanovci
4. Prijedlog Odluke o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za uvođenje u posjed poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Stari Mikanovci
5. Prijedlog Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Stari Mikanovci
6. Izvješće o radu Općinskog načelnika
7. Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Stari Mikanovci za 2019. godinu
8. Izvješće o utrošku sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2019. godine
9. Izvješće o primjeni agrotehničkih mjera u 2019. godini
10. Različito .

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

Ivan Konjarević, dipl. ing. šum

Skip to content