Skip to content Skip to footer

Poziv za sjednicu Općinskog vijeća

Temeljem članka  47. stavka 1.  Poslovnika o radu Općinskog vijeća sazivam 19. sjednicu Općinskog vijeća Općine Stari Mikanovci za  ponedjeljak 28. listopada  2019. godine.

Sjednica će se održati  u  općinskoj vijećnici s  početkom u 19,00 sati.

Za sjednicu predlažem sljedeći

D n e v n i    r e d :

 Usvajanje zapisnika s osamnaeste sjednice Općinskog vijeća

  1. Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Stari Mikanovci za 2019. godinu
  2. Prijedlog II. Izmjena i dopuna Proračuna za 2019. godinu
  3. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika u JUO Općine Stari Mikanovci
  4. Odluka o načinu upravljanja i korištenja sportskih građevina u vlasništvu Općine Stari Mikanovci
  5. R a z l i č i t o .

  

                                                                                PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA:

                                                                                       Ivan Konjarević, dipl. ing. šum.

19. Poziv za sjednicu Općinskog vijeća

Skip to content