Skip to content Skip to footer

Poziv za sjednicu Općinskog vijeća

Temeljem članka 47. stavka 1. Poslovnika o radu Općinskog vijeća sazivam 17. sjednicu Općinskog vijeća Općine Stari Mikanovci za srijedu 12. lipnja 2019. godine. Sjednica će se održati u općinskoj vijećnici s početkom u 20,00 sati.

Za sjednicu predlažem sljedeći

D n e v n i  r e d :

1. Usvajanje zapisnika sa šesnaeste sjednice Općinskog vijeća
2. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Stari Mikanovci za 2018. godinu
3. Izvješće o izvršenju programa za 2018. godinu:
– Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
– Program održavanja komunalne infrastrukture
– Program socijalne skrbi
– Program javnih potreba za udruge građana
– Program javnih potreba u sportu
– Program utroška sredstava od šumskoga doprinosa
– Program utroška sredstava ostvarenih od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru
– Program utroška sredstava od zakupa i prodaje poljoprivrednoga zemljišta u vlasništvu RH na području Općine Stari Mikanovci
– Odluka o raspodjeli sredstava za financijsku potporu političkim strankama
4. Izmjene i dopune Proračuna Općine Stari Mikanovci za 2019. godinu
5. Prijedlog Pravilnika o kriterijima, mjerilima i postupku dodjele prostora u vlasništvu Općine Stari Mikanovci na uporabu udrugama
6. Prijedlog Odluke o osnivanju postrojbe civilne zaštite opće namjene Općine Stari Mikanovci
7. Prijedlog Odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za civilnu zaštitu
8. R a z l i č i t o .

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA:
Ivan Konjarević, dipl. ing. šum.

Skip to content