Skip to content Skip to footer

Poziv za predaju zahtjeva za sufinanciranje energetske obnove obiteljskih kuća

Sukladno Odluci o sufinanciranju energetske obnove obiteljskih kuća na području Općine Stari Mikanovci („Službeni vjesnik” Vukovarsko srijemske županije broj 13/20) i Odluci o izmjeni Odluke o sufinanciranju energetske obnove obiteljskih kuća na području Općine Stari Mikanovci (KLASA: 402-08/20-01/24, URBROJ: 2196-24-01/22-01/2) Općina Stari Mikanovci sufinancira energetsku obnovu obiteljskih kuća sa 15% sredstava, do maksimalno 15.000,00 kuna za opravdane troškove projekta koji su bili navedeni u Javnom pozivu Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Ovim putem pozivamo sve mještane Općine Stari Mikanovci koji su prošli na Javnom pozivu Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost da predaju zahtjeve za gore navedeno sufinanciranje.

Uz zahtjev koji se nalazi u prilogu ove obavijesti potrebno je priložiti:

  1. presliku uvjerenje o prebivalištu podnositelja zahtjeva ili obostranu presliku osobne iskaznice;
  2. presliku zemljišno-knjižnog izvatka čestice na kojoj se kuća nalazi (može i izvadak s web stranice http://e-izvadak.pravosudje.hr/ );
  3. presliku ugovora o sufinanciranju energetske obnove postojeće obiteljske kuće s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost;
  4. presliku zahtjeva za isplatu donacije koja se upućuje FZOEU-u nakon izvedenih radova;
  5. presliku Računa izvođača radova;
  6. presliku računa na koji će se doznačiti sredstva.

Zahtjevi se predaju u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Stari Mikanovci.

Općinski načelnik
Mario Milinković bacc.ing.el

Poziv za predaju zahtjeva za sufinanciranje energetske obnove obiteljskih kuća i Obrazac Zahtjeva za sufinanciranje energetske obnove obiteljskih kuća na području Općine Stari Mikanovci preuzmite na priloženom linku

Skip to content