Skip to content Skip to footer

Poziv za 13. sjednicu Općinskog vijeća Općine Stari Mikanovci

Temeljem članka 47. stavka 1. Poslovnika o radu Općinskog vijeća sazivam 13. sjednicu Općinskog vijeća Općine Stari Mikanovci za petak 16. studenog 2018. godine.

Sjednica će se održati u općinskoj vijećnici s početkom u 19,00 sati. Za sjednicu predlažem sljedeći

Dnevni red :

1. Usvajanje zapisnika s dvanaeste sjednice Općinskog vijeća
2. Prijedlog Proračuna Općine Stari Mikanovci za 2019. godinu
3. Prijedlog programa za 2019. godinu:
– Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
– Program održavanja komunalne infrastrukture
– Program javnih potreba u društvenim djelatnostima
– Program utroška sredstava od šumskoga doprinosa
– Program utroška sredstava ostvarenih od naknade za zadržavanje nezakonito
izgrađenih zgrada u prostoru
– Program utroška sredstava od zakupa i prodaje poljoprivrednoga zemljišta u
vlasništvu RH na području Općine Stari Mikanovci
4. Prijedlog Odluke o komunalnoj naknadi
5. Prijedlog Odluke o vrijednosti boda za obračun komunalne naknade
6. Prijedlog Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca
7. Prijedlog Odluke o sufinanciranju čipiranja pasa
8. Izbor predsjednika i članova Povjerenstva za zaštitu potrošača
9. Izbor predsjednika i članova Povjerenstva za procjenu vrijednosti nekretnina
10. R a z l i č i t o .

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA:
Ivan Konjarević, dipl. ing. šum.

Skip to content