Skip to content Skip to footer

Poziv volonterima za sudjelovanje u projektu „LOKO LAG – Lokalne inicijative udruga“

Lokalna akcijska grupa Bosutski niz u partnerstvu sa Lokalnom akcijskom grupom Slavonska ravnica, provodi projekt pod nazivom „LOKO LAG – Lokalne inicijative udruga“ u okviru poziva Jačanje kapaciteta OCD-a za odgovaranje na potrebe lokalne zajednice s ciljem unaprjeđenja kapaciteta organizacija civilnog društva za pružanje učinkovitog odgovora na potrebe lokalne zajednice u kriznim situacijama. S obzirom da se projekt provodi na teritorijalnom području LAG-a Bosutski niz, ovim putem pozivamo sve osobe zainteresirane za volontiranje u projektnim aktivnostima. Sudjelovanjem u predviđenim aktivnostima, zainteresirane osobe će kroz svoj radi steći znanja i dobiti poticaj za usvajanje novih poslovnih vještina ugovaranja i organizacije, te sudjelovanje u donošenju odluka te samoj organizaciji i provedbi male građanske akcije i javne tribine koje organizira LAG Bosutski niz u sklopu projekta LOKO LAG – Lokalne inicijative udruga.

Za potrebe provedbe aktivnosti male građanske akcije i javne tribine na području LAG-a Bosutski niz traži se 8 volontera sa područja: Babine Grede, Cerne, Gradišta, Andrijaševaca, Jarmine, Privlake, Nijemaca, Ivankova, Starih Mikanovaca, Vođinaca i grada Otoka.

Aktivnosti volontera su sljedeće:

  • Sudjelovanje u organizaciji javne tribine
  • Prisustvovanje na javnoj tribini
  • Vođenje i priprema građanskih akcija
  • Sudjelovanje u kreiranju i pripremi brošura s posebnim naglaskom na provođenje animacijskih aktivnosti za djecu i mlade kroz digitalnu simulaciju
  • Pomoć pri širenju krajnjeg rezultata projekta na području LAG-a.

Za sve prijavljene volontere biti će organiziran koordinacijski sastanak sa detaljnim uputama za sudjelovanje u navedenim aktivnostima o kojemu će volonteri biti pravovremeno obaviješteni.

Ukoliko ste zainteresirani za sudjelovanje u navedenim projektnim aktivnostima, želite steći nova znanja i iskustva, te na taj način pridonijeti razvoju Vaše zajednice, prijavite se putem prijavnog obrasca koji se nalazi u prilogu, te ispunjen obrazac pošaljite na sljedeću mail adresu: lag.bosutski.niz@gmail.com .

Krajnji rok za prijavu je do 02. prosinca 2022. godine.

Prijavni obrazac za volontiranje

Prijavni obrazac

Za sve informacije, kontaktirajte nas:

Darija Perić, voditeljica projekta LOKO LAG -Lokalne inicijative udruga – 099/ 743-85 50

Sadržaj Poziva isključiva je odgovornost Lokalne akcijske grupe Bosutski niz.

Skip to content