Skip to content Skip to footer

[POZIV] Pridonesite donošenju kvalitetnog, transparentnog i provedivog Proračuna

U cilju prikupljanja informacija o interesima, stavovima, potrebama i prijedlozima zainteresirane javnosti te povećavanjem transparentnosti i suradnje, pozivamo svu zainteresiranu javnost da svojim prijedlozima i sugestijama pridonesu donošenju kvalitetnog, transparentnog i provedivog Proračuna Općine Stari Mikanovci za 2024. godinu, te da svoja mišljenja i prijedloge dostave  putem obrasca u jednom od navedenih oblika u nastavku, a zaključno do datuma 10. studenog 2023. godine:

Ovakvim pristupom u izradi Proračuna Općine Stari Mikanovci za 2024. godinu cilj nam je uspostaviti što čvršću interakciju sa svim mještanima naše Općine, te na taj način potaknuti aktivnije sudjelovanje svih u javnom životu Općine.

Razmotriti će se svi u roku pristigli prijedlozi, a oni koji budu realni, jasni i konkretni u skladu sa financijskim i zakonskim mogućnostima, ugraditi će se u konačan prijedlog Proračuna Općine Stari Mikanovci za 2024. godinu koji će biti proslijeđen Općinskom vijeću na razmatranje i usvajanje. 


Općinski načelnik:
Mario Milinković, bacc.ing.el

Skip to content