Skip to content Skip to footer

Poziv na prethodnu provjeru znanja – komunalni djelatnik

Na temelju odredbe članka 20. u vezi s odredbom 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19), a u svezi Oglasa za prijam namještenika u Jedinstveni upravni odjel Općine Stari Mikanovci objavljenog dana 10. svibnja 2022. godine na službenoj web stranici Općine Stari Mikanovci i stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Povjerenstvo za provedbu oglasa objavljuje

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI

  1. Kandidati čije su prijave potpune i pravodobne te koji ispunjavaju opće uvjete iz oglasa za prijam u radni odnos na određeno vrijeme u Općini Stari Mikanovci na radno mjesto:
    Komunalni radnik/ica pozivaju se na testiranje koje će se održati

dana 25. svibnja 2022. godine (srijeda) sa početkom u 9:00 sati
u prostorijama Općine Stari Mikanovci, Školska 1, Stari Mikanovci

  1. Intervju će se provesti isti dan, ali samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% na provedenom pisanom testiranju. Smatra se da je kandidat, koji nije pristupio prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti, povukao prijavu na oglas.
    Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete oglasa pozvati će se telefonskim putem.
  2. Ostale informacije vezane uz pisano testiranje kao i pravni izvori iz kojih se provodi testiranje navedeni su u Opisu poslova, podacima o plaći, načinu obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata i iz kojeg područja, te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za prethodnu provjeru znanja i sposobnosti koje su objavljene na internet stranici Općine Stari Mikanovci (www.mikanovci.hr) i oglasnoj ploči Općine.
  3. Nakon provedenog testiranja i intervjua, Povjerenstvo utvrđuje rang listu prema ukupnom rezultatu ostvarenom na testiranju i intervjuu.

Povjerenstvo za provedbu natječaja

Skip to content