Skip to content Skip to footer

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti – Koordinator/ica na EU projektu

Na temelju odredbe članka 20. u vezi s odredbom 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19), a u svezi Oglasa za prijam u radni odnos na određeno vrijeme Općine Stari Mikanovci objavljenog dana 18. srpnja 2022. godine na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Povjerenstvo za provedbu natječaja objavljuje

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI

 1. Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u radni odnos na određeno vrijeme na radno mjesto: Koordinator/ica na EU projektu „Uključivanje žena u nepovoljnom položaju na tržište
  rada III“ Općine Stari Mikanovci, održalo je dana 27.7.2022. godine sjednicu na kojoj je razmotrilo prijave koje su pristigle na Oglas te je utvrdilo da pisanom testiranju mogu pristupiti kandidati koji su podnijeli pravodobnu i potpunu prijavu te ispunjavaju formalne uvjete propisane oglasom:
  Kandidati koji su pravodobno podnijeli uredne prijave i ispunjavaju uvjete objavljene u javnom natječaju bit će obaviješteni putem elektroničke pošte ili telefonom
 2. Prethodna provjera znanja i sposobnosti pismenim testiranjem i intervju provest će se u prostorijama Općine Stari Mikanovci, Školska 1, 32284 Stari Mikanovci dana: 3. kolovoza (srijeda) 2022. godine u 9:00 h
 3. Ostale informacije vezane uz pisano testiranje kao i pravni izvori iz kojih se provodi testiranje navedeni su u Opisu poslova, podacima o plaći, načinu obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata i iz kojeg područja, te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za
  prethodnu provjeru znanja i sposobnosti koje su objavljene na internet stranici Općine Stari Mikanovci (www.mikanovci.hr) i oglasnoj ploči Općine.
 4. Intervju se provodi samo ukoliko kandidat ostvari najmanje 50% od ukupnog broja bodova na pisanom testiranju. Intervju će se provesti neposredno nakon provedbe pismenog dijela testiranja i ocjene pismenih testova. Intervju će se održati isti dan.
 5. Nakon provedenog testiranja i intervjua, Povjerenstvo utvrđuje rang listu prema ukupnom rezultatu ostvarenom na testiranju i intervjuu.

Povjerenstvo za provedbu oglasa

Skip to content