Skip to content Skip to footer

Poziv: Javni uvid u Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području Općine Stari Mikanovci

Općina Stari Mikanovci temeljem članka 29. stavka 5. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (NN br. 20/18) izlaže na javni uvid Program raspolaganja u trajanju od 15 dana, zaključno s danom 8. lipnja 2018. godine.

Uvid u prijedlog Programa, s popratnom dokumentacijom može se izvršiti u vremenu od 25. svibnja 2018. do 8. lipnja 2018. godine radnim danom od 9:00 h – 14:00 h u prostorijama Općine Stari Mikanovci, Stari Mikanovci, Školska 1.

Zainteresirane osobe mogu dati prigovore na prijedlog Programa najkasnije do isteka roka javnog uvida (8. lipnja 2018. godine do 12:00 sati). O svim prigovorima će odlučiti Općinsko vijeće Općine Stari Mikanovci u roku od 30 dana.

Prigovori na prijedlog Programa moraju biti napisani čitko, uz navođenje imena, prezimena i adrese podnositelja i dostavljaju se na urudžbeni zapisnik Općine Stari Mikanovci, ili poštom na adresu 32284 Stari Mikanovci, Školska 1, zaključno s 8. lipnja 2018. godine do 12:00 sati.

OPĆINA STARI MIKANOVCI
OPĆINSKI NAČELNIK
Mario Milinković, bacc.ing.el.

PRILOG: PRIKAZ RASPOLAGANJA PO KATASTARSKIM ČESTICAMA I OBLICIMA RASPOLAGANJA

Skip to content