Skip to content Skip to footer

Popis donacija i sponzora za razdoblje 01.01.-31.12.2015. godine

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
OPĆINA STARI MIKANOVCI
OPĆINSKI NAČELNIK

PODACI O SPONZORSTVIMA I DONACIJAMA OPĆINE STARI MIKANOVCI
ZA RAZDOBLJE OD 01.01. – 31.12.2015. GODINE

Redni

broj

K  O  R  I  S  N  I  K

I Z N O S

kuna

1.

NK „ŠOKADIJA“ STARI MIKANOVCINK „ŠOKADIJA“ STARI MIKANOVCI – KAPITALNA

7.235,06

12.392,92

2.

NK „ŠOKADIJA“ 2014.

32.500,00

3.

NK „SLOGA“ NOVI MIKANOVCINK „SLOGA“ NOVI MIKANOVCI – KAPITALNA DOTACIJANK „SLOGA“ NOVI MIKANOVCI        – MEMORIJAL DRAGE ŠPOLJARIĆA

57.381,26

26.000,00

 

3.000,00

4.

RK MIKANOVCI STARI MIKANOVCI

29.990,00

5.

ŠK „ŠOKADIJA“ STARI MIKANOVCIŠK „ŠOKADIJA“ STARI MIKANOVCI       – VELEMAJSTORSKI TURNIR U ŠAHU

14.500,00

 

15.000,00

6.

MNK EKO CENTAR STARI MIKANOVCIKATOLIČKA LIGA

7.000,00

3.000,00

7.

UDRUGA VETERANA NK „ŠOKADIJA“ STARI MIKANOVCI

5.000,00

8.

REŽIJSKI TROŠKOVI NOGOMETNIH KLUBOVA (električna energija, voda, plin)

39.450,70

9.

TENIS KLUB STARI MIKANOVCI

4.213,75

10.

ŽNK „ŠOKADIJA“ STARI MIKANOVCI

5.028,30

11.

RU „SUNČANI KARAS“ STARI MIKANOVCI

3.000,00

12.

ŠRU „BANDAR“ STARI MIKANOVCI

341,34

13.

BRANITELJSKI BOĆARSKI KLUB STARI MIKANOVCI

2.000,00

14.

UDRUGA ŽENA STARI MIKANOVCI

8.000,00

15.

LD „SRNDAĆ“ STARI MIKANOVCI

7.142,48

16.

KU „GRIVA“ STARI MIKANOVCI

10.000,00

17.

UDRUGA UMIROVLJENIKA“JELKA CINDRIĆ“ STARI MIKANOVCI

3.053,18

18.

UDRUGA UMIROVLJENIKA STARI MIKANOVCI

3.000,00

19.

UDRUGA OSOBA S POSEBNIM POTREBAMA „ANĐELČIĆI“ STARI MIKANOVCI

10.000,00

20.

STOČARSKA UDRUGA „UTVAJ“ STARI MIKANOVCI

11.334,04

21.

UHVDDR STARI MIKANOVCI

4.331,25

22.

OŠ S. CVRKOVIĆA STARI MIKANOVCI – SUFINANCIRANJE SPORTSKE DVORANE UDRUGAMA OPĆINE

21.840,00

23.

UDRUGA RODITELJA POGINULIG BRANITELJA VINKOVCI

1.000,00

24.

UDRUGA KINEZIOLOGA VINKOVCI

300,00

25.

MATEJA JURČEVIĆ NOVI MIKANOVCI

1.500,00

26.

ANTE BRKIĆ STARI MIKANOVCI

1.500,00

27.

DVD STARI MIKANOVCI

98.373,75

28.

GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA

2.000,00

29.

OŠ S. CVRKOVIĆA STARI MIKANOVCI – TEKUĆE DONACIJE

27.272,50

30.

HRVATSKI CRVENI KRIŽ

14.000,00

31.

KUD „ŠOKADIJA“ STARI MIKANOVCIKUD „ŠOKADIJA“ STARI MIKANOVCI        – ZA MANIFESTACIJU „MLADOST I LJEPOTA SLAVONIJE“

28.561,80

 

15.000,00

32.

ŽUPA SVETE KLARE DJEVICE STARI MIKANOVCI

17.200,00

33.

ĐAKOVAČKO-OSJEČKA NADBISKUPIJA – ZA OBNOVU CRKVE SVETOG BARTOLA NOVI MIKANOVCI

 

12.000,00

Skip to content