Skip to content Skip to footer

Odluka o proglašenju Dana žalosti

Temeljem članka 50. Statuta Općine Stari Mikanovci («Službeni vjesnik »Vukovarsko-srijemske županije broj 15/13, 6/18 i 4/20) načelnik Općine Stari Mikanovci donosi

O D L U K U
o proglašenju Dana žalosti

Članak 1.

Povodom tragične prometne nesreće u Općini Stari Mikanovci koja se dogodila dana 30. srpnja 2020. godine, proglašavam 01. kolovoz 2020. godine (subota) Danom žalosti na
području Općine Stari Mikanovci.

Članak 2.

Dan žalosti obilježit će se spuštanjem zastava na pola koplja ispred zgrade Općine Stari Mikanovci i drugim javnim zgradama na području Općine Stari Mikanovci.
Pozivaju se sve fizičke i pravne osobe koje obavljaju ugostiteljsku djelatnost te organizatori javnih programa i sadržaja da svoje poslovanje obavljaju primjereno Danu žalosti.

Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Općinski načelnik:
Mario Milinković, bacc.ing.el.


Skip to content