Skip to content Skip to footer

Odluka o komunalnom doprinosu

 

Na temelju članka  78. Zakona o komunalnom gospodarstvu (”Narodne novine”, broj 68/18,   i  članka   31. Statuta Općine Stari Mikanovci (”Službeni vjesnik“  Vukovarsko-srijemske županije, broj 15/13 i 6/18), Općinsko vijeće Općine  Stari Mikanovci  na  sjednici održanoj   6. ožujka 2019. godine donijelo je Odluku o komunalnom doprinosu.

 

Odluku možete preuzeti na priloženoj poveznici.

– Odluka o komunalnom doprinosu (WORD 62 kb)

Skip to content