Odluka o dodjeli stipendija za akademsku godinu 2020./21.

Odluka o dodjeli stipendija za akademsku godinu 2020./21.

Temeljem članka 50. Statuta Općine Stari Mikanovci („Službeni vjesnik“ Vukovarskosrijemske županije broj 15/13, 6/18 i 4/20), Općinski načelnik Općine Stari Mikanovci donosi
Odluku o dodjeli stipendija za akademsku godinu 2020./21..

Natječaj za dodjelu stipendija raspisan je 4. veljače. a općina Stari Mikanovci osigurala je ukupno 80.000,00 kuna u proračunu za 2021. godinu za dodjelu stipendija. Visina stipendije iznosi 1.900,00 kuna po studentu, te će se isplatiti u dva obroka.

Od ukupno 42 prijavljenih studenata pravo na stipendiju ostvarilo je 41.

Svim podnositeljima zahtjeva dostavlja se obavijest o dodjeljivanju ili ne dodjeljivanju stipendije, sa studentima kojima je dodijeljena stipendija zaključuje se Ugovor o dodjeli stipendije.

PREUZMANJE DOKUMENTA:

Skip to content