Skip to content Skip to footer

Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine Stari Mikanovci za projekt “Izgradnja dječjeg igrališta u naselju Stari Mikanovci“

KLASA:  021-05/19-01/40

URBROJ: 2188/11-01-19-01

Stari Mikanovci, 6. ožujka 2019.

ODLUKU

o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine Stari Mikanovci za projekt “Izgradnja dječjeg igrališta u naselju Stari Mikanovci“

Članak 1.

Ovom Odlukom daje se suglasnost Općini Stari Mikanovci za provedbu ulaganja na području jedinice lokalne samouprave Općine Stari Mikanovci unutar Mjere 19 „Potpora lokalnom razvoju u okviru inicijative LEADER (CLLD-lokalni razvoj pod vodstvom zajednice)“, Podmjere 19.2. „Provedba operacija unutar CLLD strategije“, Natječaja za provedbu tipa Operacije 3.1.1. Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. u projekt „Izgradnja dječjeg igrališta u naselju Stari Mikanovci“.

Članak 2.

Ulaganje iz članka 1. ove Odluke planira se prijaviti na natječaj za provedbu Podmjere 19.2. „Provedba operacija unutar CLLD strategije“, Natječaja za provedbu tipa Operacije 3.1.1. Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014. – 2020.

Članak 3.

Ova suglasnost daje se na temelju „Opisa projekta“ koji je prilog ove Odluke te čini njezin sastavni dio.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osam dana od dana objave u  „Službenom vjesniku“ Vukovarsko-srijemske županije, a bit će objavljena i na web stranici Općine Stari Mikanovci (www.mikanovci.hr).

 

Predsjednik Općinskog vijeća:

Ivan Konjarević,dipl.ing.šum.

Skip to content