Skip to content Skip to footer

Obavijest o vremenu i mjestu provođenja javnog otvaranja ponuda pristiglih na Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta

Na temelju članka 7. stavka 2., Pravilnika o provođenju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta i zakup za ribnjake u vlasništvu Republike Hrvatske („Narodne novine“ broj 47/19), te objavljenog Javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Stari Mikanovci od 10. svibnja 2022. godine (KLASA: 320-01/21-01/58, URBROJ: 2196-24-01/22-01/2) Povjerenstvo za raspolaganje državnim poljoprivrednim zemljištem za područje Općine Stari Mikanovci objavljuje

Obavijest o vremenu i mjestu provođenja
javnog otvaranja ponuda

pristiglih na Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Stari Mikanovci od 10. svibnja 2022. godine KLASA: 320-01/22-01/58, URBROJ: 2196-24-01/22-01/2, objavljenog na oglasnoj ploči Općine Stari Mikanovci i službenim stranicama Općine Stari Mikanovci (www.mikanovci.hr) dana 10. svibnja 2022. godine.

Slijedom navedenog obavještavaju se svi ponuditelji da će Povjerenstvo provesti javno otvaranje pristiglih ponuda:

dana 28. lipnja 2022. godine (utorak) sa početkom u 12,00 sati u općinskoj vijećnici

Općine Stari Mikanovci, Školska 1, Stari Mikanovci.

Povjerenstvo za raspolaganje državnim poljoprivrednim zemljištem za
područje Općine Stari Mikanovci

Skip to content