Skip to content Skip to footer

Obavijest o provedbi proljetne deratizacije na području Općine Stari Mikanovci

Obavještavamo mještane Općine Stari Mikanovci da će se u periodu od 12. do 18. ožujka 2020.g. provoditi sustavna deratizacija u naseljima Općine.

Suzbijanje štetnih glodavaca (štakora, miševa) provesti će se izlaganjem zatrovanih mamaca na sva mjesta gdje se obično pojavljuju štetni glodavci (na putove njihova kretanja i zadržavanja, na skrovita mjesta na način da su nedostupni za sve ne ciljane vrste).

Akciju deratizacije provodi tvrtka Pestrid d.o.o. Bilje.

Građane molimo na oprez i suradnju. O točnom danu deratizacije u svom domaćinstvu, mještani će biti obaviješteni putem plakata.
Raspored provođenja deratizacije:
– od 12. do 16.03.2020.god. – Novi Mikanovci
– od 16. do 18. 03. 2020.g. – Stari Mikanovci

Obavijest o provedbi proljetne deratizacije na području Općine Stari Mikanovci

Skip to content