Skip to content Skip to footer

Obavijest o provedbi jesenske deratizacije na području Općine Stari Mikanovci

Obavještavamo mještane Općine Stari Mikanovci da će se u periodu od 18. do 20. listopada 2018.g.
provoditi sustavna deratizacija u naseljima Općine.

Suzbijanje štetnih glodavaca (štakora, miševa)
provesti će se izlaganjem zatrovanih mamaca na sva mjesta gdje se obično pojavljuju štetni glodavci
(na putove njihova kretanja i zadržavanja, na skrovita mjesta na način da su nedostupni za sve ne
ciljane vrste).

Akciju deratizacije provodi tvrtka Pestrid d.o.o. Bilje.

Građane molimo na oprez i suradnju. O točnom danu deratizacije u svom domaćinstvu, mještani će
biti obaviješteni putem plakata.

Raspored provođenja deratizacije:
– 18. listopad 2018.god. – Novi Mikanovci, Stari Mikanovci
– od 19. do 20. listopada 2018.g. – Stari Mikanovci

Skip to content