Skip to content Skip to footer

Obavijest o održavanju radionice sa tematikom Afričke svinjske kuge

Ministarstvo poljoprivrede i Vukovarsko-srijemska županija, dana 29. kolovoza u 12,00 sati u Vinkovcima u Velikoj Županijskoj vijećnici, Glagoljaška 27a organiziraju Radionicu sa tematikom vezanom za Afričku svinjsku kugu i njenog utjecaja na daljnji rad i poslovanje subjekata u Vukovarsko srijemskoj županiji sa slijedećim temama:

  • „Afrička svinjska kuga i biosigurnost“
  • „Uvjeti u objektima za klanje svinja, rasijecanje i preradu mesa svinja te uvjeti za promet i
    označavanje mesa/proizvoda od mesa svinja nakon pojave afričke svinjske kuge“
  • „Potpore uzgajivačima svinja s objekata u zonama ograničenja“.

Na radionici će sudjelovati djelatnici Ministarstva poljoprivrede koji su nakon početnih izlaganja na raspolaganju za sva dodatna pitanja i pojašnjenja sudionicima radionice.
Pozivaju se uzgajivači svinja i subjekti u poslovanju s hranom koji se bave klanjem i/ili preradom mesa svinja da se odazovu i prisustvuju ovoj radionici.

Skip to content