Skip to content Skip to footer

Obavijest o jednokratnoj pomoći umirovljenicima za Uskrsne blagadane

O B A V I J E S T

o jednokratnoj pomoći dijelu umirovljenika sa područja Općine Stari Mikanovci

za Uskrsne blagdane

Odlukom Općinskog načelnika Općine Stari Mikanovci umirovljenicima starijima od 60 godina sa prebivalištem na području Općine Stari Mikanovci dodijeliti će se jednokratna
pomoć u obliku vrijednosne potvrde i to:

✓ starijima od 60 godina čija mjesečna mirovina iznosi do 2.000,00 kuna zajedno sa mirovinom iz inozemstva u iznosu od 250,00 kuna,
✓ starijima od 60 godina čija mjesečna mirovina iznosi od 2.001,00 do 3.000,00 kuna zajedno sa mirovinom iz inozemstva u iznosu od 200,00 kuna.

Pomoć se dodjeljuje u obliku potrošačke potvrde koju će na temelju zahtjeva izdati Općina Stari Mikanovci uz predočenje:

  • osobne iskaznice,
  • odreska od posljednje mirovine (za veljaču 2021. godine) ili potvrdu poslovne banke
    za isti mjesec,
  • OIB – a.

Pojedinačni zahtjevi za ostvarivanje prava na jednokratnu pomoć predaju se u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Stari Mikanovci svakim radni danom od 07:00 do 15:00 sati, od 29. ožujka 2021. godine do 02. travnja 2021. godine.
Dobivenu potvrdu umirovljenici će moći iskoristiti (utrošiti) do 03. travnja 2021. godine u sljedećim prodavaonicama na području Općine Stari Mikanovci.

  1. „BOSO“ d.o.o. u Starim Mikanovcima,
  2. „SLAVONIJA BOŠKOVIĆ“ d.o.o. u Starim Mikanovcima i Novim Mikanovcima,
  3. „PATRIČAR“ d.o.o. u Starim Mikanovcima i Novim Mikanovcima,
  4. „SIDRO“ u Starim Mikanovcima.

Općinski načelnik:
Mario Milinković, bacc.ing.el.

Skip to content