Obavijest o javnom otvaranju ponuda pristiglih na Javni natječaj za prodaju nekretnine za izgradnju sunčane elektrane

Obavijest o javnom otvaranju ponuda pristiglih na Javni natječaj za prodaju nekretnine za izgradnju sunčane elektrane

Obavijest o javnom otvaranju ponuda pristiglih na Javni natječaj za prodaju nekretnine u vlasništvu Općine Stari Mikanovci za izgradnju sunčane elektrane

Javno otvaranje ponuda pristiglih na Javni natječaj za prodaju nekretnine u vlasništvu Općine Stari Mikanovci za izgradnju sunčane elektrane (KLASA: 406-06/22-01/22, URBROJ: 2196-24-02/22-01/2 od dana 15. srpnja 2022. godine) objavljenog u Glasu Slavonije, web stranici Općine Stari Mikanovci i oglasnoj ploči Općine Stari Mikanovci, provest će se dana 8.8.2022. godine (ponedjeljak) sa početkom u 14:30 sati u Općinskoj vijećnici Općine Stari Mikanovci, Školska 1, Stari Mikanovci.

Povjerenstvo za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Općine Stari Mikanovci

Skip to content