Skip to content Skip to footer

Obavijest o javnom otvaranju ponuda pristiglih na Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine

Javno otvaranje ponuda pristiglih na Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Stari Mikanovci (KLASA: 406-06/24-01/1, URBROJ: 2196-24-02/24-01/3 od 20. svibnja 2024. godine) objavljenog u Glasu Slavonije, web stranici Općine Stari Mikanovci i oglasnoj ploči Općine Stari Mikanovci, provest će se dana 10.6.2024. godine (ponedjeljak) sa početkom u 19:30 sati u Općinskoj vijećnici Općine Stari Mikanovci, Školska 1, Stari Mikanovci.

Povjerenstvo za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Općine Stari Mikanovci

Skip to content