Skip to content Skip to footer

Obavijest – Javna rasprava o nacrtu Plana gospodarenja otpadom Općine Stari Mikanovci za razdoblje od 2018. – 2024.

Temeljem članka 22. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN br. 94/13), Općina Stari Mikanovci objavljuje JAVNU RASPRAVU O NACRTU PLANA GOSPODARENJA OTPADOM OPĆINE STARI MIKANOVCI ZA RAZDOBLJE 2018. – 2024. GODINE

I. Javna rasprava o Nacrtu Plana gospodarenja otpadom Općine Stari Mikanovci za razdoblje 2018. – 2024. godine trajat će od 8. veljače 2018. godine do 8. ožujka 2018. godine radi pribavljanja mišljenja, prijedloga i primjedbi javnosti.
II. Mišljenja, prijedlozi i primjedbe javnosti mogu se dostaviti zaključno do 8. ožujka 2018. godine na adresu Općina Stari Mikanovci, 32284 Stari Mikanovci, Školska 1.
III. Nacrt Plana gospodarenja otpadom Općine Stari Mikanovci za razdoblje 2018. – 2024. godine dostupan je na mrežnim stranicama Općine Stari Mikanovci, www.mikanovci.hr.
IV. U navedenom razdoblju, javni uvid moguće je izvršiti i u prostorijama Općine Stari Mikanovci, Stari Mikanovci, Školska 1 svakim radnim danom u vremenu od 8,00 do 11,00 sati.
Mišljenja, prijedlozi i primjedbe koji ne budu dostavljeni u roku iz točke II. ove obavijesti neće se uzeti u obzir u pripremi izviješća o javnoj raspravi
Skip to content