Skip to content Skip to footer

Natječaj za prijavu projekata udruga građana za 2024. godinu

Na priloženoj poveznici preuzmite sljedeće dokumente:

 • Natječaj za prijavu projekata udruga građana za 2024. godinu
 • Upute za prijavitelje
 • Obrazac 1 – Obrazac opisa programa ili projekta
 • Obrazac 2 – Obrazac proracuna programa ili projekta
 • Obrazac 3 – Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja
 • Obrazac 4 – Izjava o partnerstvu
 • Obrazac 5 – Popis priloga koji se prilazu prijavi
 • Obrazac 6 – Obrazac za ocjenu kvalitete-vrijednosti programa ili projekta
 • Obrazac 7 – Opisni izvjestaj projekta – programa rada
 • Obrazac 8 – Obrazac financijskog izvjesca
 • Obrazac 9 – Obrazac ugovora o dodjeli financijskih sredstava
Skip to content